عنوان پست شروع کننده تاپیک آخرین ارسال کننده
» اخبار سریال July Found by Chance با بازی کیم هی یون , رو وون azadeh azadeh
» اخبار فیلم Steel Rain 2 با بازی یو یون سوک و جانگ وو سان azadeh azadeh
» اخبار فیلم Negotiations با بازی هیون بین و هوانگ جونگ می azadeh azadeh
» اخبار سریال کره ای – فرانسوی Klaus47 با بازی لی هانی azadeh azadeh
» اخبار سریال Touch – پیشنهاد به جو سانگ ووک azadeh azadeh
» اخبار سریال Sweet Home پیشنهاد به لی جین ووک azadeh azadeh
» اخبار سریال Psychopath Diary با بازی یون شی یون و جانگ این azadeh azadeh
» اخبار سریال Selection – Girls’ War azadeh azadeh
» اخبار سریال Tale of Nok-Du با بازی کیم سو هیون azadeh azadeh
» اخبار سریال Running Investigators با بازی لی یو وون و چویی گ azadeh azadeh
» اخبار سریال The King: The Eternal Monarch (با بازی لی مین هو) azadeh azadeh